Overshot

OvershotWireline sistemin önemli bir parçası olan Overshot, yüksek kalitede hammadde kullanılarak Barkom tarafından üretilmektedir. Uygulama alanlarına göre yer altı ve yer üstü Overshot’lar bütün ölçülerde ürün yelpazesinde mevcuttur.  Wireline –Q standartlarında üretilmekte olup diğer –Q Overshotlarla uyumludur.  

Barkom, komple Overshot yanında yedeklerini de müşterilerine sunmaktadır, maliyet açısından oldukça avantaj sağlamaktadır.

Yerüstü sondaj uygulamalarına göre mevcut olan ölçüler: BWL, NWL, HWL, PWL

Yer altı sondaj uygulamalarına göre mevcut olan ölçüler: BWLU, NWLU, HWLU

YEDEKLER - PDF

YER ALTI OVERSHOT - PDF

YER ÜSTÜ OVERSHOT - PDF