Coccodrillo Elmaslı Ürünler

Coccodrillo Emprenye Elmas Matkaplar metalik matrix içine dağıtılmış endüstriyel elmaslardan imal edilmiştir. Sondaj esnasında, metal matrix aşınarak yeni elmasların yüzeye çıkması ile matkap kesim kapasiteleri maximum da tutulur. Emprenye Matkaplar orta sertle, en sert formasyonlar aralığında kullanılır. Formasyon karakteristiklerine göre seçebileceğimiz çok geniş aralıklı matrix sertlikleri vardır.

Coccodrillo Taneli Elmas Matkaplar, Emprenye Matkapların verimli olamayacağı yumuşak, aşındırıcı, konsolide olmayan formasyonlar da çalışmak için tasarlanmıştır. Birçok yumuşak formasyonda Taneli Matkaplar, Emprenye Matkaplardan daha yüksek ilerleme hızı sağlarlar.

Coccodrillo Elmas Çarıklar taneli ve emprenye elmas çarıklar olarak tedarik edilebilmektedir. Emprenye Çarıklar örtü tabakalarının borulanması veya kuyulara muhafaza borularının sürülmelerinde en etkili araçlardır.

Bu ürünlerin yanı sıra Coccodrillo Elmas Portkronlar, Elmas Zırh, Elmas Zırh Altı ve PCD Matkaplar da müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tedarik edilebilmektedir.

Emprenye Matkap Kesiti

Emprenye Matkap Seçim Tablosu

Emprenye Matkap

Matriks Yapısı